Εγγραφές

 Για Προπτυχιακούς Φοιτητές
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Τίτλος Αρχείο
Σύντομα θα αναρτηθούν οδηγίες και έντυπα
             
                          

Για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Τίτλος Αρχείο
Αίτηση Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020-21 Αρχείο doc
Αίτηση Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 2020-21 Αρχείο doc
Περιγραφή Στόχων Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχείο word
Συστατική Επιστολή Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. - Ελληνικά Αρχείο word
Συστατική επιστολή Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. - Αγγλικά Αρχείο word
Έντυπο Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. Αρχείο pdf
Προσφερόμενα Μαθήματα Α’ Εξαμήνου Αρχείο pdf
Προσφερόμενα Μαθήματα Β’ Εξαμήνου Αρχείο pdf
Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν. 1599-1986 Αρχείο doc
                  
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr