Εγγραφές

 Για Προπτυχιακούς Φοιτητές
 

                                                                                                                                                               
ΤίτλοςΑρχείο
Δικαιολογητικά Εγγραφής ΠρωτοετώνΑρχείο pdf
Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν. 1599-1986Αρχείο pdf
      
            

Για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΤίτλοςΑρχείο
Αίτηση Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19Αρχείο pdf
Αίτηση Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 2018-19Αρχείο pdf
Περιγραφή Στόχων Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΑρχείο word
Συστατική Επιστολή Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. - ΕλληνικάΑρχείο word
Συστατική επιστολή Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. - ΑγγλικάΑρχείο word
Έντυπο Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ.Αρχείο pdf
Προσφερόμενα Μαθήματα Α’ ΕξαμήνουΑρχείο pdf
Προσφερόμενα Μαθήματα Β’ ΕξαμήνουΑρχείο pdf
Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν. 1599-1986Αρχείο doc
           
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr