Εγγραφές

 Για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Τίτλος Αρχείο
Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών Αρχείο pdf
Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν. 1599-1986 Αρχείο pdf


 Για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Τίτλος Αρχείο
Αίτηση Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. 2017-18 για Μ.Δ.Ε Αρχείο word
Αίτηση Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. 2017-18 για Δ.Δ Αρχείο word
Περιγραφή στόχων Αρχείο word
Συστατική επιστολή Π.Μ.Σ. Ελληνικά Αρχείο word
Συστατική επιστολή Π.Μ.Σ. Αγγλικά Αρχείο word
Έντυπο Εγγραφής Π.Μ.Σ. Αρχείο pdf
Προσφερόμενα Μαθήματα Α’ Εξαμήνου Αρχείο pdf
Προσφερόμενα Μαθήματα Β’ Εξαμήνου Αρχείο pdf
Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν. 1599-1986 Αρχείο doc

 

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr