Ωρολόγιο Πρόγραμμα


           Προπτυχιακές Σπουδές: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 
                            
             Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ωρολόγιο Πρόγραμμα A' Εξαμήνου 2019-2020 
                             

                                                       

                                   

          
                   

Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr