Ωρολόγιο Πρόγραμμα


                                             Προπτυχιακές Σπουδές: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 (ανανεώθηκε 25/2/2021)
                                                              
                                               Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β' Εξαμήνου 2020-2021  

                                                                                                                           

                                   

                                            
                                                                                    
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr