Ωρολόγιο Πρόγραμμα


             Προπτυχιακές Σπουδές: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020  
                              
               Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ωρολόγιο Πρόγραμμα A' Εξαμήνου 2019-2020 
                               

                                                           

                                   

            
                       

Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr