Πρόγραμμα Εξετάσεων

 

                                                                                                                                                                                                     

               
                                                                                   Μεταπτυχιακές Σπουδές: Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017-2018

                                                                                                                                                                     


                                                                                    Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr