Πρόγραμμα Εξετάσεων

 

                                               
                                                                                                                            
  • Προπτυχιακές Σπουδές: Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019 (ανανέωση 19/7/2019)
                                                                                    
  •                                                                                                                                                                                                                                            
  • Προπτυχιακές Σπουδές: Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων μη αντιστοίχου εξαμήνου Ιουνίου 2019
  •                                                                                                                                                                                                                                            
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019 
  •                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                             Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr