Αποτελέσματα Εξετάσεων

Δείτε εδώ τους βαθμούς της εξεταστικής Ιουνίου 2013.Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr