Έρευνα Εργαστήρια
Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων
Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας και την προώθηση της έρευνας στις περιοχές του σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης των συγκοινωνιακών έργων.
  
  Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όργανα ελέγχου ποιότητας αδρανών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών υλικών καθώς και όργανα καταγραφής των επιφανειακών χαρακτηριστικών των οδοστρωμάτων. Περιλαμβάνει ακόμα λογισμικό για το σχεδιασμό οδών, τη διαχείριση έργων και τη διαχείριση υποδομής οδικών δικτύων.
  
  Το προσωπικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνει δύο μέλη ΔΕΠ (Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου και Αθανάσιος Χασιακός, Αναπληρωτής Καθηγητής) καθώς και 8 μεταπτυχιακούς φοιτητές εκ των οποίων 4 είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Διπλωματική εργασία εκπονούν περί τους 10 φοιτητές κάθε χρόνο.
  
  Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου διδάσκουν έξι προπτυχιακά και τέσσερα μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία καλύπτουν τις περιοχές:
  • Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων οδοποιίας.
  • Οικονομική αξιολόγηση τεχνικών έργων.
  • Προγραμματισμός και διαχείριση τεχνικών έργων.
  
  Τα τρέχοντα θέματα ερευνητικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν:
  • Δυναμική ανάλυση οδοστρωμάτων υπό την επίδραση κινούμενων φορτίων.
  • Αξιολόγηση επιπτώσεων συγκοινωνιακών έργων στον κύκλο ζωής τους.
  • Διαχείριση οδοστρωμάτων και γεφυρών οδικών δικτύων.
  • Μοντελοποίηση κατασκευής και λειτουργίας (Building Information Modeling) οδικών έργων.
  • Διαχείριση κινδύνων τεχνικών έργων.
  • Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαχείριση τεχνικών έργων.
  • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε θέματα διαχείρισης έργων και διαχείρισης οδικής υποδομής.
 
Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr