Φοιτητές Μεταπτυχιακοί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

       
   
     

Για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr