Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Ανακοίνωση Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δείτε τις Ανακοινώσεις Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για Δ.Δ και για Μ.Δ.Ε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο οδηγεί:
 
(α)  Στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις:
 
1.       Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών
 
2.       Γεωτεχνική Μηχανική
 
3.       Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και
 
4.       Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων 
 
 
(β)  Στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.
 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ
 Σχετικά έγγραφα στο http://www.civil.upatras.gr/Download.aspx?id=2
 


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr