Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Ανακοίνωση Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δείτε την Ανακοίνωση Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο οδηγεί:
(α)  Στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις:
1.       Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών
2.       Γεωτεχνικής Μηχανικής
3.       Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος και
4.       Συγκοινωνιών, Διαχείρισης Έργων και Σχεδιασμού του Χώρου
(β)  Στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ
Σχετικά έγγραφα στο http://www.civil.upatras.gr/Download.aspx?id=2


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr