Ειδικά Θέματα Μηχανικής των Υλικών
Διδάσκων: Παπανικολάου Αικατερίνη
Κωδικός Μαθήματος: 6108
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Το μάθημα καλύπτει βασικούς μηχανισμούς στους οποίους οφείλεται η μη-γραμμική μηχανική συμπεριφορά δομικών υλικών. Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα: Ανασκόπηση των θεμελιωδών αρχών μηχανικής των υλικών, ανασκόπηση θεωρίας ελαστικότητας, ανελαστική μηχανική συμπεριφορά υλικών (επίδραση του ρυθμού φόρτισης, επίδραση θερμοκρασίας, ανακυκλιζόμενη φόρτιση, πολυαξονικές εντατικές καταστάσεις, καμπύλες τάσης - παραμόρφωσης υπό μονοαξονική φόρτιση, κριτήρια αστοχίας), εισαγωγή στη θεωρία της πλαστικότητας, της ιξωδοελαστικότητας και της ιξωδοπλαστικότητας, θεμελιώδεις αρχές θεωρίας θραυστομηχανικής (μηχανισμοί θραύσης, διάδοση ρωγμής και συντελεστής έντασης τάσης), κόπωση υλικών (σταδιακή βλάβη λόγω ανακύκλισης φόρτισης, ενεργοί συντελεστές συγκέντρωσης τάσης, χρονικώς εξαρτώμενες παραμορφώσεις – π.χ. ερπυσμός).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr