Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών
Προχωρημένη Μηχανική Κατασκευών

Κωδικός Μαθήματος: 6112
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1525/
Ύλη μαθήματος:

  1. Τάσεις, παραμορφώσεις και καταστατικές εξισώσεις συμπεριφοράςτου υλικού.
  2. Γραμμικά ελαστικά και μή-γραμμικά ελαστικά υλικά.
  3. Κριτήρια διαρροής και αστοχίας.
  4. Ανελαστικές σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων με εφαρμογή σε απόλυτα πλαστικά υλικά και σε υλικά με κράτυνση.
  5. Εφαρμογή της θεωρίας πλαστικότητας σε όλκιμα και ψαθυρά υλικά.
  6. Στοιχεία θεωρίας βλάβης.
  7. Βισκοελαστικά υλικά.
  8. Αριθμητικές εφαρμογές με τη χρήση προγραμμάτων ανελαστικής συμπεριφοράς κατασκευών (ANSYS, MINOS).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr