Πειραματικές Μέθοδοι Κατασκευών
Διδάσκων: Μπούσιας Ευστάθιος
Κωδικός Μαθήματος: A16013
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1526/
Ύλη μαθήματος:

  1. Βασικές γνώσεις σχεδιασμού πειραματικών δοκιμών,
  2. Δοκιμές υπο κλίμακα - νόμοι ομοιότητας.
  3. Κατηγορίες δοκιμών (στατικές, δυναμικές, ψευδοδυναμικές, τεχνητές διεγέρσεις). Προετοιμασία δοκιμών, αρχές σχεδιασμού πειραματικών διατάξεων.
  4. Συστήματα ελέγχου δοκιμών (PID, κ.ά), συστήματα φόρτισης (έμβολα, σερβοβαλβίδες, αντλίες), συστήματα καταγραφής δεδομένων (δειγματοληψία, hardware, software, κ.ά).
  5. Αρχές λειτουργίας αισθητήρων (αισθητήρες δύναμης-μετακίνησης- επιτάχυνσης, κ.ά) βαθμονόμηση, μηκυνσιόμετρα (συνδεσμολογία, κ.λ.π).
  6. Πειραματική αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών, πειραματική ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς.
  7. Επεξεργασία και ανάλυση  πειραματικών αποτελεσμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων, αβεβαιότητες μετρήσεων.
Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά δοκιμών εφαρμογής των παραπάνω μεθόδων και τεχνικών στο Εργαστήριο Κατασκευών.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr