Νέες Τεχνολογίες στη Γεωτεχνική Μηχανική
Διδάσκων: Αθανασόπουλος Γεώργιος, Πελέκης Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: A16017
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1776/
Ύλη μαθήματος:

  • Χρήση νέων υλικών για τη βελτίωση της εδαφικής συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής μόνωσης)
  • Γεωσυνθετικά, Γεωαφροί, Νανοϋλικά.
  • Οπλισμένο έδαφος – Εφαρμογές
  • Υπερελαφρά επιχώματα – Εφαρμογές.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr