Σύγχρονος Γεωτεχνικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Διδάσκων: Αθανασόπουλος Γεώργιος, Πελέκης Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: A16016
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1775/
Ύλη μαθήματος:

  • Σχεδιασμός γεωτεχνικών έργων με βάση την επιτελεστικότητα και την ανάλυση αξιοπιστίας. Σεισμικοί κανονισμοί.
  • Μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού των σεισμικών εδαφικών μετακινήσεων για δεδομένη στάθμη σεισμικής διέγερσης.
  • Σεισμικός σχεδιασμός κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης.
  • Σεισμική ευστάθεια εδαφικών πρανών και εκσκαφών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr