Ανάλυση Κατασκευών για Ακραίες Δράσεις
Διδάσκων: Σφακιανάκης Μανόλης
Κωδικός Μαθήματος: A16015
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Προσομοίωση κατασκευών και ασκούμενων φορτίσεων.
  • Νόμοι τάσεων-παραμορφώσεων και κριτήρια διαρροής και αστοχίας ψαθυρών υλικών για ανελαστικές αναλύσεις.
  • Σύγχρονες μέθοδοι επίλυσης μή γραμμικών εξισώσεων.
  • Μη γραμμικότητα υλικού και γεωμετρίας.
  • Αναλύσεις κατασκευών για ακραίες σεισμικές δράσεις, όπως σεισμός, προοδευτική κατάρρευση, κρούση, έκρηξη, άνεμος, τσουνάμι.
  • Εφαρμογές με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr