Εδαφοδυναμική και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Θεμελιώσεων
Διδάσκων: Αθανασόπουλος Γεώργιος, Πελέκης Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: A16116
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1730/
Ύλη μαθήματος:

  • Βασικές αρχές ταλαντώσεων και διάδοσης κυμάτων στο έδαφος.
  • Δυναμικές ιδιότητες και δυναμική συμπεριφορά εδαφών.
  • Ταλαντώσεις θεμελίων
  • Έλεγχος εδαφικών ταλαντώσεων και επιτρεπόμενες τιμές αυτών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr