Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων
Διδάσκων: Καράμπαλης Δημήτριος
Κωδικός Μαθήματος: A16105
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Διατύπωση εξισώσεων κίνησης
  • Υπολογισμός μητρώων δυσκαμψίας, μάζας και απόσβεσης για δικτυώματα, πλαίσια, πλάκες και τρισδιάστατα στερεά σώματα
  • Ελεύθερη ταλάντωση
  • Ιδιομορφική ανάλυση και σύνθεση
  • Εξαναγκασμένη κίνηση και σεισμικές φορτίσεις
  • Μέθοδοι υπολογισμού στο πεδίο του χρόνου
  • Σύγκλιση και ακρίβεια της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων
  • Παραδείγματα σεισμικής απόκρισης κατασκευών και αλληλεπίδρασης υγρού-κατασκευής-εδάφους


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr