Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Εργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών
Διδάσκων: Παπαγεωργίου Απόστολος
Κωδικός Μαθήματος: A16111
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων
  • Ανάλυση Fourier
  • Στοιχεία θεωρίας στοχαστικών ανελίξεων
  • Στοχαστική απόκριση μονοβάθμιου συστήματος
  • Στοχαστική απόκριση διακριτών πολυβάθμιων συστημάτων
  • Εισαγωγή στην μελέτη στοχαστικής απόκρισης μη γραμμικών συστημάτων
  • Εφαρμογές, σχετικές με την απόκριση κατασκευών σε σεισμική διέγερση


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr