Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Εργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
Υλικά και Κατασκευές υπό Δράση Πυρός
Διδάσκων: Παπανικολάου Αικατερίνη
Κωδικός Μαθήματος: A16014
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 • Δομική Πυρομηχανική & Πυρασφάλεια στα Κτήρια – Ορισμοί & Στόχοι
 • Αρχές Εκδήλωσης Φωτιάς
  • Φωτιά εντός πυροδιαμερίσματος
  • Πρότυπες και Παραμετρικές Καμπύλες Φωτιάς (χρόνου-θερμοκρασίας)
  • Ανθρώπινη συμπεριφορά
 • Δριμύτητα φωτιάς & Πυραντίσταση
  • Πεδία Ορισμού Σχέσης Δριμύτητας Φωτιάς / Πυραντίστασης
   • Στο πεδίο του χρόνου
   • Στο πεδίο της θερμοκρασίας
   • Στο πεδίο της αντοχής
  • Προσομοιώματα έκθεσης σε Δράση Πυρός
  • Εκτίμηση Δριμύτητας Φωτιάς
  • Εκτίμηση Πυραντίστασης Δομικών Στοιχείων
   • Δοκιμές Πυραντίστασης
   • Υπολογισμός Πυραντίστασης
 • Πυραντίσταση Φερόντων Δομικών Στοιχείων
 • Κατασκευές υπό τη Δράση Πυρός
  • Ιδιότητες Δομικών Υλικών στη Φωτιά
   • Χάλυβας
   • Σκυρόδεμα
   • Τοιχοποιία
   • Ξύλο
   • Γυαλί
  • Συμπεριφορά Κατασκευών υπό τη Δράση Πυρός
   • Μεταλλικές Κατασκευές
   • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος
   • Ξύλινες Κατασκευές
 • Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων Έναντι Δράσης Πυρός
  • Μεταλλικά Δομικά Στοιχεία
  • Δομικά Στοιχεία Οπλισμένου Σκυροδέματος
 •  Πυροπροστασία
  • Πυρανίχνευση
  • Συστήματα Ενεργητικής Πυροπροστασίας
  • Συστήματα Παθητικής Πυροπροστασίας
 • Αποτίμηση & Επισκευή Πυρόπληκτων Κατασκευών


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr