Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Εργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
Προηγμένα Υλικά και Σύγχρονες Τεχνολογίες Επεμβάσεων
Διδάσκων: Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: A16011
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1507/
Ύλη μαθήματος:

Ανασκόπηση της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών (σκυρόδεμα, χάλυβας, τοιχοποιία και ξύλο) υπό δυναμική καταπόνηση. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά και μηχανικές ιδιότητες νέων υλικών στο πεδίο των κατασκευών: προηγμένα σκυροδέματα (υψηλής επιτελεστικότητας, ινοπλισμένα, ελαφροβαρή, με πολυμερή, αυτοσυμπυκνούμενα), χάλυβες υψηλής αντοχής, σύνθετα υλικά. Παθολογία, μηχανισμοί βλαβών και πειραματικές μέθοδοι μη καταστροφικής αποτίμησης σκυροδέματος, τοιχοποιίας, χάλυβα και ξύλου σε υφιστάμενες κατασκευές.  Υλικά και τεχνικές επισκευών – ενισχύσεων, με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (σύνθετα υλικά).  Εφαρμογές των συνθέτων υλικών στην ενίσχυση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποϊία και ξύλο.  Αναλυτικά προσομοιώματα διαστασιολόγησης ενισχύσεων.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr