Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Ανάκτηση Πόρων από Υγρά Απόβλητα
Διδάσκων: Μαναριώτης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος: B16013
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Αειφόρος διαχείριση υγρών αποβλήτων
  • Μέθοδοι ανάκτησης πόρων από υγρά απόβλητα
  • Βιολογικές διεργασίες με στόχο την ανάκτηση ενέργειας και χρήσιμων θρεπτικών
  • Φυσικοχημικές διεργασίες για την ανάκτηση χρήσιμων θρεπτικών
  • Οικονομικά αξιολόγηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με στόχο την ανάκτηση πόρων


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr