Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Διαχείριση και Προστασία Παράκτιας Ζώνης
Διδάσκων: Δήμας Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: B16015
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Θαλάσσιες διεργασίες και πιέσεις στην παράκτια ζώνη: μη γραμμικοί κυματισμοί, οριακό στρώμα κυμάτων, μεταφορά ιζήματος.
  • Έργα προστασίας παράκτιας ζώνης: επίδραση και γενικές αρχές σχεδιασμού βραχιόνων και κυματοθραυστών.
  • Ανθρωπογενείς πιέσεις στην παράκτια ζώνη.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr