Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Προσομοίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Διδάσκων: Μαναριώτης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος: B16016
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Θεωρητική ανάλυση.
  • Προσομοίωση σε εργαστηριακή και πλοηγική κλίμακα.
  • Εργαστηριακές μετρήσεις για την αξιολόγηση της λειτουργίας κατά την προσομοίωση και την εκτίμηση της λειτουργίας της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης.
  • Παραδείγματα προσομοίωσης σταδίων και συνδυασμού σταδίων επεξεργασίας.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr