Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Τεχνικές Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων
Διδάσκων: Ζαχαρίας Ιερόθεος
Κωδικός Μαθήματος: B16017
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 • Γιατί αποκατάσταση υδάτινων οικοσυστημάτων
 • Τι είναι η οικολογική μηχανική;
 • Βασικές λειτουργίες οικοσυστημάτων
 • Ευτροφισμός
 • Οι λίμνες ως χαρακτηριστικά παραδείγματα
 • Εκτίμηση των προβλημάτων
 • Αποκατάσταση ποταμών
 • Αποκατάσταση υγροτόπων
 • Αποκατάσταση λιμνών
 • Αποκατάσταση παράκτιων περιοχών
 • Μελέτες περίπτωσης


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr