Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Αειφόρος Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
Διδάσκων: Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: Β16102
e-class: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=57
Ύλη μαθήματος:

 • Διάθεση υγρών αποβλήτων και οικολογικές διεργασίες
 • Η φιλοσοφία της αειφόρου διάθεσης αποβλήτων
 • Ποιότητα αποδεκτών – κριτήρια και πρότυπα
 • Φορτία ρύπανσης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Καθορισμός ελάχιστης αραίωσης αποβλήτων
 • Αυτοκαθαρισμός αποδέκτη
 • Διάχυση και διασπορά ρευστών αποβλήτων
 • Αρχική αραίωση, αραίωση λόγω διασποράς ρύπου, αραίωση λόγω απομείωσης ρύπου, τελική αραίωση
 • Τυρβώδεις ανωστικές φλέβες – Εφαρμογή ολοκληρωματικής μεθόδου
 • Κεκλιμένες ανωστικές φλέβες – Εφαρμογή συστημάτων καμπυλογράμμων συντεταγμένων
 • Αλληλεπιδρώσες φλέβες – Θεωρία δυναμικής ροής
 • Σχεδιασμός συστήματος αειφόρου διάθεσης υγρών ή θερμικών αποβλήτων
 • Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας από κάθε φοιτητή, η οποία συμβάλλει κατά 40% και η τελική εξέταση κατά 60% στον τελικό βαθμό.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr