Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Εργων
Σχεδιασμός Συστημάτων Πολυμεσικών και Συνδυασμένων Μεταφορών
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: C16015
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Μοντέλα διαχείρισης κόμβου σε πραγματικό χρόνο.
  • Διαχείριση ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης.
  • Συστήματα συνδυασμένων μεταφορών εφοδιαστικής αλυσσίδας (logistics).
  • Μακροσκοπική εκτίμηση επικινδυνότητας και ανίχνευση συμβάντος σε διατροπικούς και διαμετακομιστικούς κόμβους.
  • Μικροσκοπική εκτίμηση θέσης οχήματος και επικινδυνότητας.
  • Μοντελοποίηση συμπεριφοράς οχήματος και οδηγού.
  • Δυναμικά μοντέλα επιπτώσεων με χρήση επιλεγμένων μεθόδων όπως διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης (vector autoregression), αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition), νευρωνικών δικτύων (neural networks), γενετικών αλγορίθμων (genetic algorithms).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr