Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Εργων
Αυτονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη στις Μεταφορές
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: C16012
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Αναγνώριση προτύπων.
  • Πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης.
  • Δυναμική ζήτηση και προσφορά σε πλαίσιο αυτονομίας.
  • Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την διαχείριση συμβάντος σε πραγματικό χρόνο.
  • Aλγόριθμοι Αυτόνομων Συστημάτων Μεταφορών.
  • Αλγόριθμοι αυτο-οργάνωσης συστημάτων μεταφορών και υποδομής.
  • Μοντελοποίηση αυτόνομων διατροπικών, πολυτροπικών και διαμετακομιστικών κόμβων.
  • Αυτόνομα μικρο-οχήματα.
  • Ευφυές και αυτόνομο φορτίο.
  • Ανίχνευση θέσης σε πραγματικό χρόνο.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr