Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Εργων
Ειδικά Θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: C16014
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Προχωρημένοι αλγόριθμοι μηχανικής και υπολογιστικής όρασης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ).
  • Δυναμική συνοδήγηση.
  • Μη-γραμμικοί δυναμικοί αλγόριθμοι κυκλοφορίας για την εκτίμηση παρ’ ολίγον συμβάντος υπό καθεστώς ανάπτυξης συστάδος (cluster).
  • Ανάλυση συστημάτων ευφυών πόλεων.
  • Εκτίμηση επικινδυνότητας σε συστήματα ευφυών πόλεων.
  • Ευφυής πανεπιστημιούπολη.
  • Άλλα θέματα.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr