Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Εργων
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Διδάσκων: Χασιακός Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 6013
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1756/
Ύλη μαθήματος:

Μαθηματικές μέθοδοι βελτιστοποίησης, γραμμικός & ακέραιος προγραμματισμός, μέθοδος Simplex. • Μετα-ευρευτικές μέθοδοι βελτιστοποίησης - εξελικτικοί αλγόριθμοι. • Γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms). • Μέθοδος αποικίας μυρμηγκιών (ant colony). • Μέθοδος σμήνους σωματιδίων (particle swarm) • Μέθοδος προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated annealing). • Μέθοδος αναζήτησης αρμονίας (harmony search). • Μέθοδος διαφορικής εξέλιξης (differential evolution). • Μέθοδος αναζήτησης με απαγορεύσεις (tabu search). • Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (neural networks). • Συστήματα ασαφούς λογικής (fuzzy systems). • Προβλήματα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων και κριτηρίων (multi-criteria optimization), αναλυτική ιεραρχική μέθοδος (analytic hierarchy process). • Εφαρμογές - μελέτες περιπτώσεων.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr