Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Εργων
Ανάλυση Δεδομένων
Διδάσκων: Οικονόμου Πολυχρόνης
Κωδικός Μαθήματος: C16016
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
  • μη γραμμικά μοντέλα
  • γενικευμένα γραμμικά μοντέλα
  • μοντέλα χρονοσειρών
Όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν σε μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr