Γεωσυνθετικά

Κωδικός Μαθήματος: 6208
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Κατηγορίες γεωσυνθετικών. Γεωυφάσματα. Γεωπλέγματα.  εωμεμβράνες. Γεωσύνθετα. Μέθοδοι παραγωγής. Λειτουργίες των γεωσυνθετικών υλικών. Ιδιότητες των γεωσυνθετικών υλικών και εργαστηριακές μέθοδοι προσδιορισμού των. Σχεδιασμός έργων με γεωσυνθετικά. Φίλτρα. Στραγγιστήρια. Διαχωρισμός υλικών. Τοίχοι αντιστήριξης. Πρανή. Ασφαλτοτάπητες. Λιμνοδεξαμενές. Χ.Υ.Τ.Α.  Παραδείγματα εφαρμογών.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr