Σύγχρονος Γεωτεχνικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Διδάσκων: Αθανασόπουλος Γεώργιος, Πελέκης Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: A16016
e-class:

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr