Βραχομηχανική

Κωδικός Μαθήματος: 6209
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Σχεδιασμός σηράγγων και υπογείων έργων.  Ευστάθεια βραχωδών πρανών. Εφαρμογές της βραχομηχανικής στο σχεδιασμό φραγμάτων.  Μετρήσεις γεωστατικών τάσεων. Υπόγεια ροή σε βραχώδεις σχηματισμούς. Ειδικές εφαρμογές αριθμητικών μεθόδων σε θέματα βραχομηχανικής.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr