Προχωρημένα Συστήματα σε Ευφυείς Πόλεις
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 6406
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Σύνθεση μεθόδων για ανάλυση και σχεδιασμό συστημάτων μεταφορών.  Προχωρημένες μέθοδοι για την εκτίμηση προσφοράς και ζήτησης.  Αλγόριθμοι για την επίλυση δικτύων.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr