Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Στόλου
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 6405
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Εισαγωγικές έννοιες μεταφορών στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics). Μακροσκοπική εκτίμηση επικινδυνότητας και ανίχνευση – πρόβλεψη συμβάντος για βέλτιστη ασφάλεια και προστασία σε διατροπικούς και διαμετακομιστικούς κόμβους. Μικροσκοπική εκτίμηση θέσης οχήματος και επικινδυνότητας με χρήση αλγορίθμων μηχανικής όρασης, καθώς και συμπεριφοράς οχήματος και οδηγού. Δυναμικά μοντέλα επιπτώσεων με χρήση διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης (vector autoregression), αναγνώρισης προτύπου (pattern recognition), νευρωνικών δικτύων (neural networks), γενετικών αλγορίθμων (genetic algorithms).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr