Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Διδάσκων: Χασιακός Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: C16113
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modeling - BIM), μοντελοποίηση πολλαπλών διαστάσεων (n-D modeling).
  • Εφαρμογές BIM στη διαχείριση έργων (ενεργειακή απόδοση κτιρίου, οργάνωση και διαχείριση εργασιών εργοταξίου, ασφάλεια εργασιών).
  • Εικονική, επαυξημένη και μικτή πραγματικότητα (virtual, augmented and mixed reality) στη διαχείριση έργων.
  • Ψηφιοποίηση και αναπαράσταση υφιστάμενων κατασκευών με χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μεθόδων επεξεργασίας εικόνας.
  • Μεγάλα δεδομένα (big data) και υπολογιστική νέφους (cloud computing) στη διαχείριση έργων.
  • Φορητές συσκευές για συλλογή και διακίνηση πληροφοριών εργοταξίου.
  • Λιτή διαχείριση έργων (lean construction).
  • Εφαρμογή λογισμικού.
  • Μελέτες περίπτωσης στη διαχείριση τεχνικών έργων.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr