Ειδικά Θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: C16014
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Το μάθημα καλύπτει ειδικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τα ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων. Το περιεχόμενο του μαθήματος καθορίζεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου μπορούν να διδαχθούν και περισσότερα του ενός ειδικά γνωστικά αντικείμενα.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr