Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων
Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Οδικών Έργων
Διδάσκων: Χασιακός Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 6407
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Τεχνολογίες επισκόπησης κατάστασης οδικού δικτύου. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την κατάσταση του οδοστρώματος. Διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης της κατάστασης του δικτύου. Εφαρμογή εξελικτικών αλγορίθμων για τη βέλτιστη κατανομή πόρων. Εφαρμογή εμπείρων συστημάτων και ασαφούς λογικής στη διαχείριση οδοστρωμάτων και οδικών έργων.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr