Εξελεκτικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης - Εφαρμογές στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Διδάσκων: Χασιακός Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 6402
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στον προγραμματισμό και στη διαχείριση τεχνικών έργων. Έμπειρα συστήματα, νευρωνικά δίκτυα, γενετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι (βελτιστοποίηση αποικίας μυρμηγκιών - ant colony optimization, βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων - particle swarm optimization, βελτιστοποίηση προσομοιωμένης ανόπτησης - simulated annealing optimization, κ.ά.), νοήμονες πράκτορες (intelligent agents), ασαφή συστήματα. Προβλήματα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων και κριτηρίων, αναλυτική ιεραρχική μέθοδος. Εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων στην οργάνωση και διαχείριση τεχνικών έργων (βελτιστοποίηση κατανομής πόρων και διάρκειας έργων, διαχείριση της συντήρησης έργων).

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr