Βιωσιμότητα Συγκοινωνιακών Έργων στον Κύκλο Ζωής τους
Διδάσκων: Χασιακός Αθανάσιος, Χριστοφόρου Ζωή
Κωδικός Μαθήματος: C16013
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Αξιολόγηση απόδοσης έργων στον κύκλο ζωής τους (life cycle performance assessment), τεχνικές ανάλυσης και πρόβλεψης της κατάστασης, καμπύλες κατάστασης στο χρόνο.
  • Τεχνολογίες επισκόπησης κατάστασης στοιχείων οδικών έργων (οδοστρώματος, γεφυρών, σηράγγων, τεχνικών έργων), κλασικές και σύγχρονες μέθοδοι συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων (επεξεργασία εικόνας, χρήση ειδικών νανο-υλικών).
  • Συντήρηση έργων, χρήση ανακυκλωμένων υλικών (recycled material), ανθεκτικών υλικών (durable materials) και νέων υλικών (νανο-υλικά, nano-materials).
  • Βελτιστοποίηση της κατάστασης έργων και δικτύου στον κύκλο ζωής τους (long term performance optimization), βέλτιστη κατανομή πόρων συντήρησης (optimum resource allocation), συστήματα στήριξης αποφάσεων (decision support systems) βέλτιστης συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου (pavement management systems, bridge management systems).


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr