Στατιστικά Μοντέλα και Ανάλυση Δεδομένων
Διδάσκων: Οικονόμου Πολυχρόνης
Κωδικός Μαθήματος: 6403
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1729/
Ύλη μαθήματος:

  • Απλό γραμμικό μοντέλο
  • Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
  • Διαγνωστικοί έλεγχοι και επιλογή βέλτιστου μοντέλου
  • Ανάλυση διασποράς (ANOVA)
  • Μη γραμμικά μοντέλα
  • Γενικευμένα Γραμμικά μοντέλα

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στις εφαρμογές των στατιστικών μοντέλων στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση στατιστικών πακέτων (ΜΙΝΙΤΑΒ, SPSS, και άλλα) και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr