Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών
Διδάσκων: Οικονόμου Πολυχρόνης
Κωδικός Μαθήματος: 6409
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Πηγές μεταβλητότητας και περιγραφική ανάλυση χρονολογικών σειρών: Eκτίμηση και απαλοιφή τάσης και εποχικότητας. Ισχυρή και ασθενής στασιμότητα, Εργοδικότητα, συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης. Υποδείγματα στάσιμων χρονολογικών σειρών (αυτοπαλινδρόμησης, κινητού μέσου, μικτά υποδείγματα). Εισαγωγή στα υποδείγματα μη στάσιμων και εποχικών χρονολογικών σειρών (ARIMA, SARIMA).  Επιλογή κατάλληλου υποδείγματος. Εκτίμηση παραμέτρων. Κριτήρια επιλογής και διαγνωστικοί έλεγχοι υποδειγμάτων. Προβλέψεις χρονολογικών σειρών. Ειδικά θέματα: Πολυδιάστατες χρονολογικές σειρές, Rolling-window and recursive estimation. Χρήση στατιστικών πακέτων για την ανάλυση και πρόβλεψη χρονολογικών σειρών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr