Ευφυή Συστήματα Μεταφορών σε Συγκοινωνιακούς Κομβους
Διδάσκων: Στεφανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 6401
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Μοντέλα διαχείρισης συμβάντος κόμβου σε πραγματικό χρόνο. Aλγόριθμοι μηχανικής και υπολογιστικής όρασης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ). Δυναμικοί αλγόριθμοι μακροσκοπικής εκτίμησης σε περιβάλλον μη-γραμμικής δυναμικής της κυκλοφορίας για την εκτίμηση προδρόμων συμβάντος και παρ’ ολίγον συμβάντος υπό καθεστώς κυκλοφοριακού πλήγματος (shock wave) και ανάπτυξης συστάδος (cluster). Αλγόριθμοι αυτο-οργάνωσης συστημάτων υποδομής. Μοντελοποίηση διατροπικών και διαμετακομιστικών κόμβων. Συστήματα ανίχνευσης θέσης, π.χ. GPS, GNSS, σε πραγματικό χρόνο.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr