Τυρβώδεις Ροές
Διδάσκων: Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος: 6319
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Εισαγωγικά στοιχεία. Η έννοια του χρονικού μέσου όρου και μέσου όρου συνόλου παρατηρήσεων. Φύση και χαρακτήρας της τύρβης. Στατιστικά εργαλεία και εφαρμογές στην τύρβη. Συσχετίσεις παραμέτρων - φασματική ανάλυση. Διαφορικές εξισώσεις τυρβωδών ροών. Κλίμακες και περιοχές στην τύρβη. Διαδικασία καταπτώσεως ενέργειας – υποθέσεις Kolmogorov. Το πρόβλημα κλεισίματος της τύρβης – μοντέλα. Ανάλυση και προσομοίωση ροών τοιχώματος – χαρακτηριστικά της τύρβης στις διάφορες περιοχές της ροής.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr