Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας - Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
Διδάσκων: Στείρος Στάθης
Κωδικός Μαθήματος: 6316
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  1. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  (GIS). 
  2. Φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές
  3. Εκτίμηση κινδύνων φυσικών καταστροφών
  4. Εκτίμηση τρωτότητας και έκθεσης κατασκευών και τεχνικής υποδομής σε Φυσικούς κινδύνους μέσω GIS.
  5. Διαχείρηση φυσικών καταστροφών, προετοιμασία και αντιμετώπιση με βάση GIS.
  6. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις
.
  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr