Υδρομηχανική
Διδάσκων: Χορς Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 6301
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Εξισώσεις συνέχειας, ορμής (Navier-Stokes) και ενέργειας πραγματικών ρευστών. Θεωρία οριακού στρώματος. Τύρβη και τυρβώδεις ροές. Εξισώσεις τυρβώδους ροής (Reynolds). Στοιχεία ροής ιδεατών ρευστών.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr