Υδροδυναμική και Παράκτια Κυκλοφορία
Διδάσκων: Χορς Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: B16011
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Οι εξισώσεις των πραγματικών ασυμπίεστων ρευστών
  • Αδιαστατοποίηση και κλίμακες στη ρευστομηχανική. Εξειδίκευση για την παράκτια κυκλοφορία
  • Οι εξισώσεις της παράκτιας κυκλοφορίας και η εξίσωση της μεταγωγής-διάχυσης
  • Ανεμογενείς ροές
  • Παλίρροιες
  • Στρωμάτωση
  • Εφαρμογές


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr