Στοχαστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης στην Υδρολογία
Διδάσκων: Λαγγούσης Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος: 6314
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Εισαγωγή στην προσομοίωση: ορισμοί, ιστορικό, τύποι προσομοίωσης, αλγόριθμοι γένεσης τυχαίων αριθμών, προσομοίωση Monte Carlo. Φασματική ανάλυση χρονοσειρών. Στοχαστική προσομοίωση χρονοσειρών με χρήση του φάσματος ισχύος. Απλά στάσιμα και κυκλοστάσιμα στοχαστικά μοντέλα μίας μεταβλητής. Υδρολογική εμμονή και στοχαστικές μέθοδοι προσομοίωσής της. Πολυμεταβλητά στάσιμα και κυκλοστάσιμα στοχαστικά μοντέλα. Στάσιμα στοχαστικά μοντέλα πολυκλασματικής ομοιοθεσίας (multifractal models). Εφαρμογές των αναπτυχθεισών εννοιών σε υδρολογικές χρονοσειρές.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr