Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων
Διδάσκων: Μαναριώτης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος: 6308
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Εισαγωγή (φυσικά συστήματα επεξεργασίας γενικά, υδάτινα συστήματα, εδαφικά συστήματα, υγρότοποι, διαχείριση ιλύος, κόστος και ενέργεια). 
Βιοχημικές διεργασίες. 
Λίμνες επεξεργασίας (αναερόβιες, επαμφοτερίζουσες, μερικού αερισμού, πλήρους αερισμού, ωρίμανσης). 
Τεχνητοί υγρότοποι (ελεύθερης και υποεπιφανειακής ροής).  
Εδαφικά συστήματα. 
Διαχείριση και αξιοποίηση παραγόμενης βιομάζας. 


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr