Υδροδυναμική Θαλασσίων Κατασκευών
Διδάσκων: Δήμας Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 6312
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Κατηγορίες θαλασσίων κατασκευών. Περιβαλλοντικές παράμετροι ανέμου, κυμάτων και ρευμάτων. Καθορισμός φορτίων σχεδιασμού θαλασσίων κατασκευών. Υδροδυναμική ανάλυση θαλασσίων κατασκευών σταθερού πυθμένα: αποκόλληση της ροής, εξίσωση Morison, αριθμός Keulegan-Carpenter. Υδροδυναμική ανάλυση πλωτών κατασκευών: γραμμική απόκριση έξι βαθμών ελευθερίας, συντελεστές πρόσθετης μάζας και απόσβεσης, περίθλαση κυμάτων. Παραδείγματα ανάλυσης πλωτού σημαντήρα, παράκτιας ανεμογεννήτριας  και ημι-βυθισμένης πλατφόρμας.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr