Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μαθήματα ανά Κατεύθυνση Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Διδάσκων: Μαναριώτης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος: 6318
e-class:
Ύλη μαθήματος:

Δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Παροχές και παράμετροι σχεδιασμού. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. Φιλοσοφία σχεδιασμού. Διαστασιολόγηση των επί μέρους σταδίων επεξεργασίας. Χρηματοδότηση, λειτουργία, έλεγχος.

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr