Δείτε εδώ τη σύνοψη οδηγιών & υποχρεώσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ως προς την πορεία των σπουδών τους στο Τμήμα για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
   
   Δείτε εδώ τη σύνοψη οδηγιών & υποχρεώσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ως προς την πορεία των σπουδών τους στο Τμήμα για Διδακτορικό Δίπλωμα.
    
   


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr